Szulok Község Önkormányzat település rendezési tervének 3. módosítása M3/2017-OTÉK jelű véleményezési anyaga

2017. 07. 03., hétfő, 13:11

HIRDETMÉNY

 

 

Szulok Község Önkormányzat település rendezési tervének 3. módosítása M3/2017-OTÉK jelű véleményezési anyaga elkészült, az Önkormányzat hivatalában (Szulok, Szabadság tér 1.) részletesen megtekinthető.

 

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet meghatározta, hogy Szulok község polgárai partnerek a településrendezési eszközök kialakításában.

 

A fentiek alapján felhívom a lakosság figyelmét, ha valakinek Szulok község rendezési tervének 3. módosítását, annak végleges kialakítását elfogadása előtt meg akarja ismerni, vagy változtatási igénye van, 2017. július 24. napjáig kérjük írásban (papír alapon vagy elektronikusan a szulok@somogy.hu e-mail címen) jelezze felém.

 

 

Szulok 2017. június 23.

 

 

                                                                                   Hengerics József 

                                                                                    polgármester sk.


Fel